โรงเรียนเสริมสวยคุณโจ

FRISÖR SKOLAN KHUN JOE'S

 

SCHOOL OF HAIR DESIGNING KHUN JOE'S

 

 

 

Diplom

Mina tidigare f'ör och efternamn

(My earlier pre and second name)